Vidomi

Speaktakl z udziałem
niewidomych, bo w tym
teatrze nie ma barier.

 


plakat

 

TEATR CHOREA