Zjednoczona Pangea

Wystawa Zjednoczona Pangea używa tej geologicznej metafory, zapraszając do próby wyobrażenia sobie ziemskiej wspólnoty jako jednego gospodarstwa domowego. Biorące udział w wystawie artystki i artyści podsuwały pytania, które pomagały uruchomić wyobraźnię ekologiczną. Dlaczego granice, strefy i terytoria dzielące Ziemię są fikcją i będą zawsze nieszczelne? Prace artystek i artystów połączone w przestrzeni wystawy tworzyły esej, którego materią była ludzka uważność i wrażliwość na współzależność różnych form życia. (msl.org.pl)

W warstwie wizualnej identyfikacji wystawy szukałam sposobu na wyrażenie łączności, przenikania się ludzkości ponad granicami oraz dążenia do harmonii. 

To top