Kultura w Terenie

Kultura w Terenie i Teren Otwarty to dwa projekty Teatru Chorea wychodzące poza obszar sali teatralnej i tradycyjny podział scena-widz. Teatr Chorea to teatr otwarty, szukający konfrontacji, realizujący wiele społecznych projektów. Kultura w Terenie to nie tylko spektakle, to także spotkania i dyskusje. Teren Otwarty to cykl warsztatów z młodzieżą niewidomą i słąbowidzącą. Oba projekty dają możliwość współtworzenia teatru osobom, które zazwyczaj nie mają możliwości uczestnictwa w kulturze.

Projekt graficzny Kultury w Terenie nawiązuje do drogi na mapie, lecz także do dynamiki charakterystycznej dla teatru ruchu. Natomiast logo Teatru Otwartego w prosty sposób obrazuje otwartość tego teatru.

To top