Ewa Partum

Publikacja towarzyszyła wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi Ewa Partum. Nic nie zatrzyma idei sztuki. Ewa Partum jest prekursorką sztuki konceptualnej, feministycznej i krytycznej w Polsce, autorką akcji i instalacji w przestrzeni publicznej, performansów, filmów, fotografii oraz poezji wizualnej. Partum jako pierwsza w sztuce polskiej podjęła w tak zdecydowany sposób dyskurs feministyczny. Już w 1971 roku w pracy Poem by Ewa odcisk czerwonych ust na papierze opatrzyła komentarzem My touch is a touch of a woman / mój dotyk jest dotykiem kobiety.

Na życzenie Artystki projekt wizualny oparłam o głęboki odcień niebieskiego (a proponowałam czerwień) – pani Ewa uznała, że jest to najbardziej konceptualny kolor. Po czasie zgodziłam się z tą koncepcją, jest to idealne tło dla refleksji – jak kolor nieba, wody, po prostu przestrzeni. 

To top