Ciemność

Ciemność. To co jest ukryte, spektakl w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego to efekt pracy warsztatowej Teatru Chorea z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Zespół teatralny wykorzystując oryginalne środki artystyczne – programy audiowizualne i programy oparte na czujnikach ruchu i światła – stworzył specyficzny kanał komunikacji osób niepełnosprawnych z widzem. Muzyczno-ruchowy projekt jest odzwierciedleniem widzialności osób narażonych na marginalizację, których życie zostało rozerwane pomiędzy światłem/ciemnością, dźwiękiem/ciszą, ruchem/bezruchem. 

W plakacie chciałam uchwycić delikatną granicę pomiędzy światłem a ciemnością, pomiędzy tym co widzialne, a tym co ukryte.

To top