Atak na Pałac Zimowy

Wystawa Atak na Pałac Zimowy poświęcona została fotografii, która jak żadna inna stała się symbolem rewolucji październikowej. Fotografia ta nie przedstawia jednak historycznego wydarzenia, ale jego zainscenizowaną rekonstrukcję. W 1920 roku rosyjski reżyser teatralny Nikołaj Jewreinow przyjął zlecenie odtworzenia zajść spod Pałacu Zimowego z okazji trzeciej rocznicy rewolucji. Wykonane podczas spektaklu zdjęcie, dające fałszywy obraz szturmu na Pałac, niedługo potem zaczęło być traktowane jak historyczny dokument, a jego reprodukcje pojawiały się w podręcznikach szkolnych, kronikach i prasie. (msl.org.pl)
 
W czasach fake newsów i nadmiaru informacji wystawa ta ma wyjątkowy wydźwięk. W projekcie graficznym zastosowałam motyw ingerencji w zdjęcie jako wyraz kolejnego montażu. Kolorystyka teoretycznie nasuwa oczywiste skojarzenie z czerwienią rewolucyjną – jednak jest połączeniem oranżu i różu. 
To top